STUDNIA NADZIEI

Identyfikacja wizualna Fundacji Studnia Nadziei
 
Identyfikacja wizualna została opracowana dla fundacji Studnia Nadziei, której głównym założeniem jest zapewnianie dostępu do wody pitnej dla ludności Afryki. Projekt został przygotowany nieodpłatnie.
Kształt i charakter całej koncepcji wyznacza logo. Jego przekaz nie zamyka się wyłącznie na Afrykę. Pozostawia otwartą drogę dla fundacji która w przyszłości planuje poszerzenie zakresu swych działań na inne kontynenty. Logo wyznacz jednak kierunek estetyczny kolejnych elementów projektu.
Najbardziej obszerną cześć dyplomu stanowią plakaty. To cykl 8 prac o wymiarze 100x70 cm. Plakaty odnoszą się wyłącznie do problemu Afryki. Pojawiają się tu motywy dekoracyjne znane ze sztuki afrykańskich plemion w który wplątany zostaje dramat braku wody. Każdy plakaty to osobna informacja mająca na celu poruszenie odbiorcy i co za tym idzie zachęcenie do wsparcia fundacji.
Ostatnim elementem pracy jest layout strony internetowej w którym największy nacisk postawiony została na czytelność i funkcjonalność.
Celem identyfikacji jest stworzenie wizerunku fundacji jako instytucji dynamicznej i nowoczesnej. To próba zwrócenia uwagi na problem braku wody poprzez ciekawą formę graficzną.